Suport a Infància i Famílies

Conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, valoració, informació i tractament amb les dificultats que es trobin les famílies del municipi en diferents moments de la seva vida.

Centre Obert Municipal

El Centre Obert, atén nens i nenes d'entre 6 a 12 anys del municipi, prioritàriament aquells que estan en situació de risc social.

L'objectiu és el de realitzar una tasca preventiva, alhora que educativa i pedagògica per tal d'evitar el deteriorament de les situacions de risc i afavorir un correcte desenvolupament. D'altra banda la tasca també es dirigeix a potenciar el màxim que sigui possible una correcta integració i adaptació al medi.

El nombre de places és de 26, i l'horari és de dilluns a dijous, de 17 a 20.30 h, d'octubre a juny. No s'ha de pagar per aquest servei, a excepció d'alguna activitat extraordinària. Per accedir-hi, es pot fer a través dels serveis socials municipals i/o recomanació de l'escola.

Servei de Suport Psicològic

Aquest servei ofereix atenció psicològica a les persones i famílies que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat: violència contra les dones, conflictes intrafamiliars, infància maltractada, problemes amb fills adolescents, etc.

Els serveis que us oferim són:

 • Atenció a dones que han sofert violència de gènere, i als seus fills i filles
 • Atenció a menors que han sofert maltractaments
 • Atenció a famílies amb conflictes familiars greus
 • Grups psicoterapèutics amb dones que han patit maltractaments
 • Grups psicoterapèutics de marentalitat

Poden fer ús d'aquests serveis totes les persones empadronades a Palafrugell amb alguna de les problemàtiques mencionades. Cal sol·licitar cita prèvia amb la treballadora social i aquesta farà la derivació si la valora necessària.

Prestacions de suport a la infància i família

Servei d'atenció als infants i a les seves famílies per cobrir les necessitats bàsiques.

Als serveis socials també us informaran sobre:

 • Els requisits per accedir a les prestacions.
 • Les convocatòries existents.
 • Els tràmits que cal fer. Us facilitaran la sol·licitud i documentació necessària i la tramesa al Departament de l'Ajuntament o de la Generalitat corresponent.

També es realitzen els tràmits següents:

 • Carnet de família monoparental
 • Carnet de família nombrosa

Servei d'ajuda a domicili

És un servei que ofereix atenció personal i/o familiar, principalment en el domicili de la persona/família usuària, per fomentar l'autonomia personal, resoldre dificultats de desenvolupament, d'integració social o de manca d'autonomia personal.

ATENPRO

Servei de telefonia mòbil, amb localitzador GPS, per a dones víctimes de violència de gènere amb ordre judicial d'allunyament.

Servei de Suport de l'Espai Jove

Aquest servei ofereix atenció socioeducativa individualitzada a menors d'entre 12 i 16 anys, dins del context de l'Espai Jove del municipi.

Els serveis que ofereix són:

 • Atenció a infants d’entre 12 i 16 anys.
 • Tutories individualitzades amb educadors socials.
 • Assistència a les activitats organitzades per l'Espai Jove.
 • Atenció a les famílies.

El nombre de places és de 13, l'horari és de dilluns a divendres, de 17 a 20 h, i un dissabte al mes per fer activitats extraordinàries. No s'ha de pagar per aquest servei, excepte la participació a les activitats extraordinàries. Per accedir-hi, es pot fer a través dels serveis socials municipals i/o recomanació de l'institut.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell premi Administració Oberta 2023
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons