Promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència

Serveis i prestacions adreçats a persones grans i/o en situació de dependència, per tal de millorar la seva qualitat de vida, evitar al màxim l'ingrés en centres residencials i rebre atenció al seu domicili. Per accedir-hi, cal demanar hora als serveis socials municipals, al telèfon 972 613 142.

Servei d'atenció, orientació, informació i tractament de la dependència

El servei gestiona tot el procés per accedir a les ajudes establertes per la Llei de dependència, i informa sobre els requisits d'accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients, ajudes i prestacions que es poden sol licitar i l'elaboració del Pla individual d'atenció a la persona dependent (PIA).

Qui pot rebre aquest servei?

Persones en situació de dependència.

S'ha de pagar?

No.

Servei d'atenció, informació, orientació i valoració per a la gent gran

Informació i orientació sobre els serveis i prestacions, tan públics com privats, d'atenció a la gent gran. Prestacions municipals com la subvenció de la taxa d'escombraries als pensionistes. Altres tràmits com la pensió no contributiva, el programa de termalisme social (IMSERSO), el programa de vacances per a la gent gran (IMSERSO), la quota social de telefonia, o la targeta daurada de RENFE.

Servei d'atenció a domicili (SAD)

Conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. Els objectius són els de desenvolupar tasques d'assistència, de prevenció i d'educació que habilitin per a la vida autònoma, mantenir la persona al seu domicili millorant-ne la qualitat de vida, atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domicili mentre no siguin ateses íntegrament pels serveis socials especialitzats quan així ho requereixin.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones grans, en situació de fragilitat o precarietat en la seva salut o les seves capacitats físiques.

S'ha de pagar?

Sí. Es valora segons capacitat econòmica de la persona usuària del servei. Podeu consultar les Ordenances Fiscals.

Servei d'àpats a domicili

És un servei que consisteix en la distribució de menús diaris i equilibrats, en el propi domicili de les persones usuàries. Es pretén millorar la qualitat de vida, garantint una alimentació adequada a les condicions de salut de les persones beneficiàries, mentre puguin romandre al seu domicili i entorn habituals, enfortint el seu sentiment d'autonomia i seguretat, quan no disposen de recursos personals ni del suport d'altres persones per a la compra i preparació dels aliments, prevenint-te'ls d'accidents personals i domèstics que puguin patir durant la preparació dels aliments i relacionats amb el foc.

Els àpats són elaborats a la residència assistida Palafrugell Gent Gran i distribuïts per l'Assemblea Local de Creu Roja, mitjançant un contracte de serveis amb l'Ajuntament.

Qui pot rebre aquest servei?

Les persones amb limitacions per a la realització de les activitats de la vida diària, però amb capacitat per assegurar un bon ús del servei.

S'ha de pagar?

Sí, segons preu públic aprovat pel Patronat de la Fundació Palafrugell Gent Gran. Podeu consultar-ho als serveis socials municipals.

Servei Local de Teleassistència

Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, un penjoll que pot portar posat, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Com que és un sistema de mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon.

Des de la central receptora, uns/es professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient a la situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili de la persona usuària una unitat mòbil, activar altres serveis d'urgència (sanitaris, bombers, policia local,...).

El servei ofereix atenció directa des de la central per a situacions d'emergència. Coordinació de zona, visita d'alta i visites de seguiment. Actualització permanent de la informació de la persona usuària i dels recursos municipals. Coordinació amb els Serveis Socials de referència i amb altres recursos sociosanitaris del territori. Servei tècnic personalitzat, amb la instal·lació, manteniment, assessorament tècnic, baixa i retirada dels aparells. Servei de custòdia de claus, en cas que sigui necessari, a través del qual la Policia Local pot custodiar les claus de les persones usuàries del Teleassistència.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones grans o amb discapacitat, que viuen soles tot el dia o part del dia, o viuen amb altres persones que també són grans o tenen discapacitat. Tenen prioritat les persones majors de 80 anys, sense família o sense relacions familiars, amb problemes de mobilitat, amb alguna malaltia greu.

S'ha de pagar?

Sí. Es valora segons capacitat econòmica de la persona usuària del servei. Podeu consultar les Ordenances Fiscals.

Localització personal de persones (LOPE)

Servei ofert per Creu Roja i amb un conveni amb l'Ajuntament, que facilita la localització de persones mitjançant un aparell de GPS. A través del servei d'atenció telefònica permanent (disponible les 24h del dia, els 365 dies de l'any), un operador l'atén i ajuda a localitzar l'usuari.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones que pateixen estadis lleus o moderats de les malalties relacionades amb el deteriorament cognitiu.

S'ha de pagar?

Sí. Quota d'alta 15 euros. Quota mensual 20,50 euros. Quota mensual i servei web 22 euros.

Assessorament domiciliari i prèstec de material tècnic

Servei prestat per Consell Comarcal del Baix Empordà, amb l'objectiu de facilitar el dia a dia de les persones en situació de dependència i la tasca dels seus cuidadors i familiars. Assessora i orienta sobre l'ús d'aparells tècnics. Assessora sobre com cuidar les persones amb dependència. Cedeix de forma temporal aparells tècnics i ortopèdics.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones amb dependència temporal o permanent i persones que necessiten ajuda per evitar situacions de risc en el seu entorn, com ara caigudes o accidents.

S'ha de pagar?

Alguns ajuts es presten de manera gratuïta. D'altres, se n'ha de pagar una part. També hi ha possibilitat de préstec i compra d'aparells. Us n'informaran personalment.

Servei de transport adaptat

Transport adaptat per a les persones que han d'accedir al Centre de Dia del municipi i que no poden fer-ho pels seus propis mitjans. Es tracta d'un servei porta a porta, del domicili de l'usuari al seu destí. És un servei individualitzat, només per a la persona dependent, no per als familiars, acompanyants, cuidadors, etc.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones amb discapacitat o dependència.

S'ha de pagar?

Sí. Poeu consultar les Ordenances Fiscals.

Tallers de memòria preventiva

Taller per a persones grans que, sense haver-hi diagnòstic mèdic encara, comencen a detectar símptomes de deteriorament cognitiu. L'objectiu és la realització d'exercicis pràctics, conduïts per una professional especialitzada, que retardin aquest deteriorament.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones grans amb indicis de deteriorament cognitiu.

S'ha de pagar?

No.

Servei de suport als habitatges dotacionals per a gent gran

Els habitatges dotacionals per a gent gran, en règim de lloguer amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, compten amb un servei de suport social i personal per part de l'Ajuntament. Visites per part d'una treballadora familiar que va seguint l'estada de les persones al seu habitatge. Dinamització d'un espai comunitari relacional. Descomptes en el servei de cafeteria del complex Palafrugell Gent Gran.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones residents, en règim de lloguer, dels habitatges dotacionals.

S'ha de pagar?

No.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons