Fundació Palafrugell Gent Gran

La fundació té com a finalitat el desplegament i prestació social en l'àmbit del terme municipal de Palafrugell, així com la gestió i administració d'equipaments i serveis afectes a les referides activitats i en general de qualsevol tipus de serveis relacionats amb els mateixos.

Per a la consecució de la seva finalitat la fundació realitzarà els següents serveis:

  • L'assistència integral a les persones.
  • La prestació de serveis socials.
  • L'assistència a persones grans.
  • La prestació d'atenció a la dependència.
  • La gestió de pisos tutelats per a la gent gran.

Relacionat amb els esmentats serveis, la Fundació podrà realitzar activitats de promoció de voluntariat.

La finalitat de la prestació d'aquest serveis i d'altres serà la substitució de la llar familiar quan les circumstàncies sociofamiliars de la persona no li permetin romandre a la pròpia llar.

La relació de serveis, que consta en el paràgraf segon anterior és a tall merament enunciatiu i no limitatiu. El Patronat podrà aprovar la realització d'activitats o la prestació de serveis que resultin convenients per a l'assoliment de les finalitats de la fundació, que hauran de comptar amb l'aprovació del protectorat.

Per al compliment de les seves finalitats, la Fundació tindrà plenes facultats per desenvolupar totes les funcions que exigeix la prestació adequada dels serveis, entre els que s'inclouen la promoció, construcció i adquisició dels equipaments i instal·lacions que siguin necessaris.

Les activitats esmentades i les que, per decisió del Patronat siguin incorporades, les portarà a terme directament la pròpia fundació mitjançant els centres i establiments dels que sigui titular o dels que tingui encarregada la gestió. També podrà establir convenis o concerts amb altres entitats, públiques o privades, amb finalitats anàlogues pel seu compliment.

La Fundació exercirà les seves funcions principalment a Catalunya especialment, al terme municipal de Palafrugell.

Contacte

Logotip de la fundació

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell premi Administració Oberta 2023
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons