Fundació Guifi.net

La fundació és una plataforma de col∙laboració d'Innovació, Recerca i Desenvolupament que té com a principals finalitats d'interès general:

 1. Promoure i fomentar el desenvolupament de les xarxes i les infrastructures obertes d'informació i comunicació, amb vocació universal i no discriminatori entre els agents i els operadors del sector. Potenciant el seu ús en els diferents sectors de la societat i canalitzant els recursos humans i materials per tal d'atendre les necessitats d'accés a les mateixes.
 2. Promoure i fomentar el dret universal a la comunicació i la informació, a l'intercanvi de coneixements, a la llibertat d'expressió, l'intercanvi públic i privat d'opinions i informacions utilitzant xarxes i infrastructures obertes.
 3. Promoure i fomentar el dret a accedir a una infrastructura de comunicació sense importar on es visqui, ajudant a desenvolupar una societat sense fractura digital, on es garanteixi el dret a la inclusió digital de qualsevol persona independentment del seu poder adquisitiu o residència.
 4. Promoure i fomentar el dret a estàndards tecnològics oberts, no sotmesos a patents i condicions discriminatòries, com per exemple, la complexitat innecessària, en maquinari i programari.
 5. Promoure la recerca avançada en l'àmbit de les xarxes i les infrastructures obertes.
 6. Generar plataformes de col∙laboració entre la societat civil, el sector públic i el privat.
 7. Establir relacions i col∙laboracions amb altres persones i entitats afins als objectius de la Fundació, participant, si fos el cas, en projectes comuns dins de qualsevol àmbit geogràfic.
 8. Promoure la defensa de la gestió de l'espai radioelèctric, per aconseguir que les regulacions facilitin el dret a tenir xarxes obertes, promoció de l'existència d'espais que no requereixin llicències, procurar la bona gestió comuna i evitar la saturació de les bandes de freqüències no llicenciades per xarxes tancades que en fan un ús privatiu.
 9. Elaborar, editar, publicar i difondre estudis, propostes i anàlisis relatius a aquestes finalitats fundacionals i els seus mecanismes d'interacció amb els diferents agents de la xarxa social.
 10. Organitzar cursos, seminaris, jornades o qualsevol altre tipus de fòrums per a la formació de personal, la discussió i difusió dels materials elaborats, analitzats o recopilats per la Fundació.
 11. Qualsevol altra funció que la Fundació consideri d'interès per al desenvolupament del coneixement, l'intercanvi d'experiències i informacions sobre les funcions senyalades.

Contacte

Logotip de la fundació

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell premi Administració Oberta 2023
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons