Política de cohesió de la Unió Europea i la seva repercussió en el nostre territori municipal

Can Bech número 72 abril-maig 2022

La política Regional i de Cohesió és la principal política d'inversió de la Unió Europea. L'objectiu de la Política de cohesió és donar suport a la creació d'ocupació, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de totes les regions i ciutats de la Unió Europea.

Els objectius fonamentals de la Política de Cohesió Europea 2020 són:

  1. Inversió en creixement i ocupació (pels 4 fons)
  2. Cooperació territorial europea (només fons FEDER)

Els fons són l'instrument, el mecanisme d'execució que té la Comissió Europea per aconseguir aquests objectius. Es materialitzarà a través de diverses intervencions financeres, en particular, els Fons Estructurals.

Per tal d'ordenar la manera com es destinen les dotacions econòmiques dels diferents fons, la política de Cohesió determina un conjunt d'objectius temàtics (OT) comuns als que contribuirà de forma diferent cadascun d'ells. En el Nou Desenvolupament Regional i Política de Cohesió de la UE 2021-2017 els 5 objectius polítics principals són:

  • Europa més intel·ligent
  • Europa més ecològica i lliure de carboni
  • Europa més connectada
  • Europa més social
  • Europa més propera als ciutadans

Tots ells per afavorir una millor governança Interregional i una Europa més segura. Claus per aquest període de programació 2021-2027 són la concentració temàtica, simplificació, claredat, flexibilitat i foment de sinergies entre instruments de la UE i millora normativa cercant més participació activa d'actors locals i unes obligacions de visibilitat i de comunicació.

Al voltant del 8% del FEDER es destinarà a desenvolupament urbà sostenible, enfortint així la dimensió urbana de la política de cohesió. A més una part important dels FEDER (entre el 65 % i el 80%) es concentra ens els objectius 1 i 2, és a dir, en creixement intel·ligent i economia verda.

A més tenim els Fons Next Generation de la EU, instrument temporal 2021-2023 per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 (Recuperació), major paquet d'estímul de finançament (Transformació) i pressupost per fer front a la realitat actual i a les incerteses del futur (Resiliència). Fons per afavorir una Europa més verda, més digital i més resilient. Cal dir que Espanya és el país amb més recursos assignats, suposant un 5,59% del PIB. Ara bé, la Comissió Europea ens estira les orelles perquè del període 2014-2020 només hem executat un 45% dels Fons Estructurals i particularment a Catalunya només un 43% dels mateixos.

Qualsevol projecte privat, estatal, autonòmic o municipal ha de complir amb el principi de no causar danys significatius al medi ambient (DNSH).

Des del Grup Municipal de Ciutadans demanem a l'Equip de Govern, a l'Ajuntament en general i al sector privat, estar a l'aguait i presentar els projectes adients que el nostre municipi necessita pel seu desenvolupament més verd, més sostenible, més digital, més innovador i més inclusiu. Són anys d'oportunitats per sortir més enfortits de la pandèmia, transformar la nostra economia i crear teixits i feines pel Municipi que volem viure.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons