Ple del mes de setembre

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 28 de setembre de 2021, a les 19.00 h, va tenir lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions de l'Alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Sentència, Decrets judicials i Interlocutòria. Coneixement.
4. Resolució de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocada i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
5. Atorgament de poders per a plets a favor d'advocats/des i procuradors/res, als efectes de representació i defensa dels interessos de l'Ajuntament de Palafrugell davant de jutjats i tribunals. Aprovació.
6. Canvi del règim de sessions de la Junta de Portaveus.
7. Ratificació de la creació de la Comissió redactora de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública.
8. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada Miquel Jurado Jiménez.
9. Aprovació definitiva de la modificació puntual de l'Ordenança municipal de civisme i convivència de l'Ajuntament de Palafrugell.
10. Expedient 52/2021 Modificació pressupostària per transferència de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa. Inversió Avinguda d'Espanya.
11. Expedient 57/2021 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria en execució del Pla econòmic de mesures extraordinàries crisi sanitària.
12. Expedient 58/2021 Modificació pressupostària per suplement de crèdit mitjançant baixes per anul·lació. Ple de setembre.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
13. Revisió Pla especial urbanístic (PEU) Catàleg Masies i Cases Rurals. Aprovació inicial.
14. Declaració de parcel·la sobrera en relació a un tros de terreny situat al carrer de la Sardana, a Palafrugell. a) Segregació. b) Desafectació. c) Inici de l'expedient de venda directa. Aprovació.
15. Expropiació dels terrenys qualificats (SX) destinats a l'ampliació de l'Avinguda d'Espanya Fases 2 i 3 (SX5), a Palafrugell. Relació de propietaris, béns i drets afectats. Aprovació inicial.

B) PART DE CONTROL
16. Mocions.
16.1 Moció de l'equip de govern (ERC, SGdP i JxCAT) sobre el reconeixement públic del dol gestional, perinatal i neonatal.
16.2 Moció del grup municipal PSC sobre la congelació d'impostos i taxes.
16.3 Moció del grup municipal PSC sobre la responsabilitat de la regidora Mònica Tauste.
16.4 Moció del grup municipal En Comú Podem sobre la neteja viària i recollida d'escombraries.
16.5 Moció del grup municipal En Comú Podem sobre el contracte de vigilància i socorrisme.
17. Informes.
18. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

dimecres, 29 setembre 2021 13:24

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons