Ple del mes d'abril

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 27 d'abril de 2021, a les 19.00 h, va tenir lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions de l'Alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Memòries de les àrees de l'Ajuntament any 2020. Coneixement.
4. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada. Lídia González Ramos.
5. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada. Dolors Casado León.
6. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada. Àngel Carreras Paradeda.
7. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació i seguretat viària.
8. Increment salarial retribucions personal corporació 2021.
9. Aprovació d'una modificació del Registre municipal d'ens participats. Nomenament de representants al CILMA.
10. Aprovació d'un acord entre l'Ajuntament i AGBAR en relació amb la substitució dels comptadors d'aigua per nous comptadors amb sistema de telelectura.
11. Aprovació de la rectificació de l'Inventari de béns a 31 de desembre de 2020.
12. Expedient 19/2021 Modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria i baixes parcials.
13. Exp. 020/2021 Modificació pressupostària per Crèdit extraordinari a càrrec de romanent de tresoreria en execució del Pla Econòmic de mesures extraordinàries crisi sanitària.
14. Modificació de les Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions 2021.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
15. Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia, d'interposició de requeriment previ al Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí.
16. Expropiació dels terrenys qualificats de sistema viari (SX4) situats a la façana sud de l'Avinguda del Mar, a Palafrugell. Aprovació de la valoració de l'arquitecte municipal.
17. Expropiació dels terrenys qualificats de sistema viari (SX4) situats a la façana sud de l'Avinguda del Mar, a Palafrugell. Aprovació de la valoració de l'arquitecte municipal.
18. Conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Palafrugell i la societat Pal Beach Gestió, S.A. Aprovació.

B) PART DE CONTROL
19. Mocions.
19.1 Moció del grup municipal del PSC per preservar les activitats culturals durant el confinament.
19.2 Moció del grup municipal En Comú Podem, per la millora de l'atenció primària.
19.3 Moció del grup municipal En Comú Podem, en suport a les mobilitzacions del Primer de Maig, dia internacional dels treballadors i treballadores.
20. Informes.
21. Precs i preguntes

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

dijous, 29 abril 2021 12:29

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons