Ple del mes de juny

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 28 de juny de 2022, a les 19.00 h, va tenir lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia del Ple ordinari

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocats/des i procuradors/es. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels Jutjats. Ratificació.
4. Sentències i Provisió. Coneixement.
5. Autorització compatibilitat per a una activitat privada Carlos Martínez Jiménez.
6. Aprovació del Reglament de Teletreball de l'Ajuntament de Palafrugell.
7. Aprovació Fitxa descripció i valoració d'1 nou lloc de treball (Integrador/a Social) i modificació de 2 fitxes de lloc de treball (Inspector/a i Cap de l'Àrea de Joventut).
8. Modificació del Registre Municipal d'Ens Participats, Consells de Gestió i Participació.
9. Expedient 23/2022 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria en execució del Pla econòmic 2021 de mesures extraordinàries crisi sanitària.
10. Expedient 27/2022 Modificació pressupostària de suplement de crèdit mitjançant el Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
11. Proposta de modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2022 (juny).
12. Segona modificació de les Bases Generals de Subvencions per l'exercici 2022.
13. Aportacions als grups polítics de l'Ajuntament de Palafrugell, Justificació de subvencions 2021.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
14. Modificació puntual número 14 del POUM de Palafrugell, al sector SUD 1.19 Bruguerol Sud-Oest, a Palafrugell. Aprovació inicial.
15. Modificació del plànol de delimitació de la franja de protecció contra incendis forestals. Aprovació inicial.
16. Quarta modificació del servei de neteja de dependències municipals. Baixa neteges extres per COVID. Aprovació.

B) PART DE CONTROL
17. Mocions.
17.1 Moció de l'equip de govern per donar suport al Correllengua 2022.
18. Informes.
19. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

dimecres, 29 juny 2022 08:45

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons