La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l'Alcalde i els portaveus de cada un dels grups polítics municipals.

Es reuneix un cop al mes dintre dels tres dies immediatament anteriors a la celebració de cada ple municipal. 

Les competències són:

  • L'assessorament a l'Alcalde en qüestions relatives a l'ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari.
  • El coneixement previ dels assumptes d'especial transcendència per a la corporació. 
  • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que l'Alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració.

Juli Fernández Iruela

Alcalde
Regidor delegat d'Economia, Hisenda i Pla de Barris
President del Ple
President de la Junta de Portaveus
President de la Junta de Govern Local

Xavier Rocas Gutiérrez

2n Tinent d'alcalde
Regidor delegat d'Educació
Vocal de la Junta de Govern Local

Margarita Mauri Junqué

Regidora delegada de Benestar Social, Igualtat i Habitatge

Albert Gómez Casas

1r Tinent d'alcalde
Regidor delegat de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Comunicació
Vocal de la Junta de Govern Local

Lluís Pujol Mascort

Regidor delegat de Protecció Civil, Mobilitat i Via Pública
Vocal de la Junta de Govern Local

Guillem Genover Ribas

Regidor delegat de Museu, Indústria i Sector Surer

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?