Ple del mes d'octubre

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 29 d'octubre de 2019, a les 19.00 h, va tenir lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Sentències i altres resolucions judicials. Coneixement.
4. Resolucions d'alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
5. Donar compte de la Resolució d'alcaldia 2019/2023 designació Olga Palahí membre de l'equip de govern.
6. Donar compte de la Resolució d'alcaldia 2019/2121 nomenament membres de la Comissió de Coordinació de Govern i de la Comissió de Coordinació de Territori.
7. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada Alejandro Sánchez Pallarés.
8. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada Francesc Garcia Hebles.
9. Expedient 057/2019 Modificació pressupostària per suplement de crèdit mitjançant baixes per anul·lació i romanent de tresoreria.
10. Expedient 056/2019 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdits a càrrec de baixes per anul·lació (inversions).
11. Bonificació en l'IBI 2019, programa mediació lloguer social.
12. Proposta aprovació provisional ordenances fiscals de Palafrugell exercici 2020.
13. Adhesió de l'Ajuntament de Palafrugell a la Fundació per a la Promoció del Sector Surer.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
14. Sentència urbanisme. Coneixement.
15. Sol·licitud de dissolució de la Junta de Compensació del Polígon 2 del sector Pa 1.7 Grup Gregal, de Palafrugell. Aprovació.
16. Modificació puntual número 4 del POUM de Palafrugell, pel canvi de zonificació d'una finca a l'entorn dels carrers Xarembeco i Font d'en Xecu, a Llafranc. Aprovació inicial.
17. Modificació puntual número 8 del POUM de Palafrugell, per a l'ordenació dels terrenys dels carrers Àngel Guimerà, Sant Ramon i Passeig Migdia, contemplant la dotació d'un equipament comunitari públic per a l'ampliació del CAP de Palafrugell. Aprovació inicial.
18. Expedient d'Operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació voluntària del PAU b3.9, carrer Punta d'en Blanc 2, a Llafranc, presentat pel senyor Francisco Sagrera Riera. Aprovació.
19. Contracte mixt de serveis i subministrament per a la conservació, manteniment i reparació de les vies públiques, mobiliari urbà i del patrimoni. Inici.

A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
20. Aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a Sostre Cívic, Societat Cooperativa Catalana Limitada i del corresponent conveni.

B) PART DE CONTROL
21. Mocions.
21.1 Moció dels grups municipals del PSC, ERC, SGP i JxCAT a l'Ajuntament de Palafrugell contra la precarietat salarial.
21.2 Moció del grup municipal del PSC a Palafrugell, per a demanar l'elaboració d'un estudi identificatiu dels elements que impedeixen el pas per les voreres del poble.
21.3 Moció del grup municipal de Cs de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.
22. Informes.
23. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

dimecres, 30 octubre 2019 12:49

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons