Ple del mes de novembre

Ordre del dia

El dimarts 28 de novembre de 2017, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Sentències. Coneixement.
4. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. c) Aprovació acords de la Mesa de Negociació. Ratificació.
5. Autorització compatibilitat per activitat privada. Daniel Cabezuelo Velasco.
6. Denúncia expressa del Pacte de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Palafrugell.
7. Denúncia expressa del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Palafrugell.
8. Reclamació Comunitat Propietaris Dehaso aprovar bonificació ICIO 28/11/2017.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT

9. Interlocutòries Urbanisme. Coneixement.
10. Conveni urbanístic Ajuntaments de Palafrugell i Begur, en relació sector SUD 1.1 Piverd Est i Barri Sant Josep d'Esclanyà. Aprovació definitiva.
11. Pla millora urbana subzona A21/1 i R61 del POUM, a l'Hotel Casamar. Llafranc. Aprovació definitiva.
12. Text refós Modificació Puntual núm. 1 del POUM, corresponent a les normes urbanístiques. Aprovació.
13. Conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Palafrugell, el senyor Esteban Parals Massot i la senyora Rosa Parals Massot. Aprovació.

A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

14. Constitució de la Taula d'Associacions Culturals de Palafrugell.
15. Modificació estatuts de l'Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament local de Palafrugell (IPEP) - Article 7.
16. Moció al Departament d'Ensenyament per sol·licitar la creació i ubicació d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Salvament o Socorrisme a Palafrugell a partir del curs 2018-2019.

B) PART DE CONTROL

17. Moció del grup municipal socialista sol·licitant que en la propera modificació pressupostària de l'any 2018 s'hi inclogui la segona fase dels horts municipals.
18. Informes.
19. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Darrera actualització

dimecres, 29 novembre 2017 10:03

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?