Què és el Pla estratègic

Davant la situació de crisi es va veure la necessitat d'establir un pacte que permetés actuar en el desenvolupament econòmic i la cohesió social a Palafrugell. La possible fractura social deguda a l'alt índex d'atur i a una economia poc diversificada representen uns reptes considerables i fa del tot imprescindible el suport i la implicació de tots els agents socials: de l'administració, dels grups polítics i de la ciutadania.

Per arribar a aquest pacte era necessari d'entrada establir un pla d'actuació que identifiqués, que donés prioritat i establís les actuacions que des de Palafrugell es podien portar a terme per pal·liar els efectes d'aquesta situació que malauradament s'allarga en el temps.

En definitiva, un full de ruta amb la participació de tothom per contribuir a construir el Palafrugell que volem.

El Pla per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social 2013-2018 estableix les línies estratègiques d'actuació que permetin afrontar amb garanties el futur de Palafrugell i que culmini en un pacte amb tots els agents implicats.

El Pla consta de 7 eixos:

  1. La diversificació de l'activitat econòmica, un repte de futur. Desenvolupar sectors claus (TIC, construcció, indústria, comerç...) a partir de les nostres potencialitats: turisme, suro i entorn.
  2. Inclusió Social. Possibilitar la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en totes les activitats claus de la societat (treball, xarxa social i exercici de la ciutadania)
  3. Educació, formació i civisme. Entendre l'educació i la formació com un pont necessari per garantir la igualtat d'oportunitats i assolir una ciutadania responsable amb valors i implicació.
  4. Cultura. Fomentar la cultura com a motor de desenvolupament econòmic, cohesió social i identitat local.
  5. Paisatge divers i de qualitat. Paisatge divers, singular, humanitzat i de qualitat, com a base de la preservació de l'entorn i del model de poble.
  6. El nostre model turístic. El paisatge i la cultura com a referents del nostre model turístic. Principal motor de l'economia.
  7. L'Ajuntament, eina de la ciutadania. Una administració de qualitat, transparent, eficaç i eficient a l'abast i al servei de les persones.
Logotip del Pla estratègic

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons