Procés participatiu sobre l'espai entre la Carretera vella de Calella i l'Autovia 2017

Tradicionalment, Palafrugell estava unit amb Calella per la carretera GIP-6543 (coneguda actualment com a Carretera vella de Calella). Al llarg d'aquesta carretera se situen diverses masies i el nucli de Santa Margarida; amb el temps s'hi van anar ubicant també a les seves bandes usos suburbans relacionats amb l'oci i l'esport (dicoteques, càmpings, petits complexes esportius...). Amb el creixement turístic del municipi es va fer necessària la connexió mitjançant una nova via de més capacitat de Palafrugell amb Calella i Llafranc.

L'Ajuntament de Palafrugell ha encarregat la redacció del Pla Especial (PEU) 1 Autovia del mar, treball que inclou les feines de redacció del document, des de la fase d'avanç fins a l'aprovació definitiva, i inclou la introducció de les esmenes derivades de la informació pública i del contingut dels informes sectorials, així com la redacció dels informes de les al·legacions presentades en la tramitació.

És voluntat d'aquest Ajuntament introduir, en el procés de redacció d'aquest Pla Especial, un procés de participació ciutadana, atès que és una zona d'especial interès per a la població, on conflueixen usos que són, d'una banda complementaris però també tenen un risc d'entrar en conflicte.

L'àmbit objecte d'aquest Pla Especial i per tant, objecte del procés participatiu, contempla les finques que hi ha a banda i banda de l'autovia que va del nucli de Palafrugell al de Calella. Aquest àmbit té una diversitat paisatgística i funcional que implica donar un tractament diferenciat a cada una de les àrees que l'integren.

En aquest sentit, tal i com planteja l'equip urbanístic adjudicatari de la redacció del projecte, cal establir uns criteris que abordin cada una de les àrees:

 • Els boscos i els camps: franja agrícola i forestal al nord de l'autovia
 • L'espai de lleure verd: la franja mixta agrícola i d'usos recreatius al sud de l'autovia
 • La carretera antiga (Carretera antiga de Calella): nou passeig de vianants i bicicletes
 • L'autovia del Mar: eix de circulació

Els objectius del Pla Especial són:

 • Establir els usos permesos, amb la voluntat de protegir activament aquest sòl d'algunes activitats, com són les ramaderes i de construccions, com són les naus agrícoles pròpies del sòl no urbanitzable que tenen la possibilitat de ser implantades en altres zones del municipi i que, en aquest espai, no seria el més adient si es pretén conservar i millorar paisatgísticament com un espai de qualitat.
 • Establir les directrius d'ordenació dels usos del sòl: definir el sistema d'equipaments necessaris per al reforçament dels valors ambientals, turístics, culturals, patrimonials, educatius i de lleure (àrees de recepció, informació i acolliment, àrees depícnic i serveis complementaris, equipaments per a l'educació culturals i ambiental, zones esportives, d'aparcament).
 • Establir la regulació dels usos admissibles o incompatibles; les actuacions permeses i prohibides; els paràmetres edificatoris d'obligat compliment i altres determinacions establertes.
 • Aconseguir la pacífica inserció dels usos dominants (turístics, esportius i culturals), amb usos minoritaris però compatibles (equipaments que ocupin les construccions existents, i la implantació o ampliació de càmpings, en equilibri entre els espais públics i els privats).
 • El procés participatiu inclòs en la redacció del Pla Especial ha de permetre doncs, copsar l'opinió de la ciutadania respecte a aquest espai singular, per tal de poder tenir en compte les diferents sensibilitats, necessitats i usos que conviuen en aquest espai.

Accions dutes a terme

 • Enquesta en línia Com t'imagines aquest espai?. Podeu veure el buidatge de les aportacions en aquesta mateixa pàgina, a l'apartat Documents.
 • Activitat escolar amb els nens i les nenes de 5è i 6è de les escoles públiques de Palafrugell. L'activitat duta a terme ha estat la confecció d'un mural amb les millors idees per tal de poder-les debatre en el Consell dels Infants.
Inici de l'Autovia de Palafrugell a Llafranc i a Calella

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons