Consulta pública per a l'elaboració de l'Ordenança de circulació i seguretat viària

Amb l'objectiu de recollir l'opinió de la ciutadania sobre l'elaboració de l'Ordenança de Circulació i Seguretat Viària, al llarg del mes de febrer de 2018, s'ha publicat una consulta.

Objecte de l'ordenança

Durant els darrers anys el nostre municipi ha experimentat un augment espectacular del trànsit influenciat per una sèrie de factors que ens obliga, per una banda, a adaptar la normativa a la situació actual i per l'altra, a desenvolupar i modificar una normativa que d'alguna manera minimitzi els aspectes negatius que es puguin derivar d'aquests, per tal de dotar Palafrugell dels arguments necessaris per ajudar a aconseguir un poble sostenible i, en definitiva, en benefici de la convivència i de la qualitat de vida dels palafrugellencs i palafrugellenques i de totes aquelles persones que ens visitin.

Per modificar aquesta ordenança s'han tingut en compte, entre molts aspectes, les característiques i peculiaritats del nostre municipi; un municipi turístic amb diversos nuclis costaners i d'interior, un important parc mòbil, un municipi amb zones rurals i forestals compatibles amb les zones turístiques, etc. També s'han tingut en compte altres aspectes, els quals podríem dir que, en la seva majoria, són comuns a la resta de municipis i que en certa manera són els que van en detriment de la societat del benestar, la qualitat de vida o la convivència ciutadana.

En resum, les modificacions d'aquesta ordenança han de ser l'instrument per tal d'assolir, al nostre municipi, un alt nivell de convivència ciutadana i que a la vegada ens porti a millorar la qualitat de vida dels que residim o que vinguin a visitar-nos a Palafrugell.

Modificacions introduïdes

  • Es proposa la introducció de modificació del redactat de diversos articles de cares a la seva millora tècnica i comprensió per part de la ciutadania.
  • S'ha considerat oportú revisar la concessió de places d'estacionament amb reserva de plaça. La normativa municipal actual no permet aquest tipus de reserva quan el conductor és el pare-mare i/o tutor-tutora legal d'un menor amb discapacitat. De la mateixa manera, tampoc es permet la concessió d'aquest tipus de reserva quan el conductor conviu amb la persona amb disminució. Es modifica l'actual ordenança, adaptant-la a la realitat dels fets i permetre la concessió d'aquest tipus de reserva d'estacionaments en els supòsits abans esmentats.
  • Una altra de les propostes és la introducció d'un nou annex que determini les característiques tècniques mínimes que ha de complir la senyalització vial i horitzontal del municipi de Palafrugell. Les prescripcions tècniques previstes a l'annex seran d'obligatori compliment i s'aplicaran a les actuacions de manteniment, reposició, nova instal·lació i qualsevol mena de projecte de mobilitat i/o urbanístic que contempli la instal·lació de senyalització viària.
  • Modificació en les autoritzacions d'accés a les zones amb sistemes de control de trànsit per videocontrol a diferents zones del municipi. Aquesta limitació en el trànsit rodat permet augmentar la qualitat de vida dels veïns de les zones i també afavorir la circulació de persones en les zones de vianants. L'annex té com a objectiu reglamentar definitivament les condicions d'atorgament d'autorització de pas pels sistemes de control de trànsit mitjançant càmera actualment existents a diverses vies del municipi i les que es puguin afegir en un futur.
  • Per últim, es proposa una modificació del nomenclàtor de sancions, que incorpora les darreres modificacions normatives i l'actualització de les quanties d'algunes infraccions.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons