Aigua i salut pública

Analítiques d'aigua potable

L'Ajuntament rep regularment analítiques de l'aigua que es subministra a través de la xarxa pública. Les encarrega l'empresa concessionària AGBAR a un laboratori homologat. Es fan analítiques d'aigua dels diferents dipòsits dels quals s'abasteix el municipi i també d'aigua agafada directament de l'aixeta.

Si voleu informació sobre l'analítica de l'aigua de Palafrugell, pots demanar-la des de l'apartat Contacta de l'Oficina Virtual d'AGBAR.

Aprofitament de les aigües subterrànies

Les persones que hi estiguin interessades, poden sol·licitar una autorització per a l'aprofitament de les aigües, ja siguin superficials, depurades, subterrànies o de reutilització.

Cal demanar l'autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua. Es poden obtenir els formularis de sol·licitud a través del web de l'ACA, dins l'apartat Tramitacions.

Fonts naturals

Al terme municipal de Palafrugell s'han comptabilitzat més d'una trentena de fonts naturals, entenent com a tals surgències o captacions d'aigua no connectades a cap subministrament públic i sense tractament previ. Les fonts han estat indrets històricament freqüentats per la població, ja sigui pel proveïment d'aigua de consum o per interès lúdic.

Encara ara, algunes fonts són freqüentades i és per això que els ajuntaments han d'informar als usuaris sobre la qualitat de l'aigua. A partir d'un article sobre les fonts, elaborat per Josep Bañeras i publicat en un Quadern de Can Bech l'any 1993, des de l'Àrea de Medi Ambient s'ha fet un seguiment de les encara ragen. Actualment tant sols en ragen cinc, les d'Aigua Xelida, d'en Cruanyes, dels Ermitans, de la Teula i de Sant Roc. S'han realitzat analítiques de potabilitat a totes elles, i en tots els casos l'aigua ha resultat ser no potable al superar la concentració màxima admissible dels paràmetres microbiològics.

Control sanitari de piscines d'ús públic

L'Ajuntament efectua un control periòdic dels aspectes higiènics i sanitaris de les piscines d'ús públic que es troben en hotels, càmpings o altres establiments.

Amb la col·laboració de DIPSALUT, s'efectua una inspecció anual a les diverses piscines d’ús públic que hi ha al municipi. S'analitza l'aigua i es comprova el compliment de la normativa.

En el cas de detectar incompliments l'Ajuntament requereix la subsanació als seus titulars, podent suspendre l'obertura al públic de la piscina el temps que sigui necessari.

Aigua de l'aixeta

Quina és la duresa de l'aigua?

Per tal de programar correctament el vostre rentaplats, heu de saber que la duresa de l'aigua de Palafrugell és habitualment de 502 mg/l de CaCo3 (50,2º francesos i 28º alemanys).