Restriccions en l'ús de l'aigua

Per la declaració d'alerta per sequera hidrològica

Des dia 25 de novembre de 2022 i fins que es modifiqui la situació de sequera hidrològica, estan vigents les següents restriccions als usos de l'aigua.

Utilització d'aigua de reg de jardins públics i privats

Els jardins públics com els privats només es poden regar entre les 20.00 h i les 08.00 h utilitzant la quantitat d'aigua imprescindible.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg.

En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

Neteja amb làmina d'aigua

Es prohibeix la neteja de carrers, paviments, façanes i similars amb mànega o altres sistemes que utilitzin làmina d'aigua per arrossegar la brutícia.

Es permet la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.

Fonts ornamentals i usos estètics de l'aigua

Es prohibeix l'emplenat total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, tant d'espais públics com d'espais privats.

Neteja de la pols en suspensió a l'aire

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
  • També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

Aigua potable per a l'ompliment de piscines

La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

  • El re ompliment parcial de piscines (en la quantitat indispensable) que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
  • El primer ompliment de piscines de nova construcció.

Restriccions en granges

L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s'han d'ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.


Totes aquestes restriccions en l'ús de l'aigua son degudes a la declaració d'alerta per sequera hidrològica a la unitat d'explotació 12, Embassaments del Ter (d'acord amb la Resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre publicada al DOGC 8801 de 25 de novembre de 2022).

Sequera

Darrera actualització

dilluns, 28 novembre 2022 11:57

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons