Consells de Gestió i Participació

Els Consells de Gestió i Participació dels nuclis costaners de Calella, Llafranc i Tamariu i nucli separat de Llofriu, són òrgans territorials creats per la millora de la gestió dels recursos municipals, fomentant la descentralització funcional i a la vegada la participació ciutadana en relació a la pressa de decisions que afectin al territori dels nuclis esmentats.

Els Consells de Gestió i Participació tindran el seu àmbit d'actuació als respectius territoris i la seva actuació s'haurà d'adequar als principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l'interès col·lectiu, inclusió, protecció de dades de caràcter personal i retiment de comptes.

L'Ajuntament impulsarà mecanismes i instruments que permetin la interrelació entre els Consells de Gestió i Participació i la ciutadania, preferentment amb l'ús de mitjans electrònics i les tecnologies de la informació i la comunicació. Particularment, ha d'impulsar l'ús dels mitjans electrònics en la convocatòria, la constitució, l'adopció (mitjançant votacions electròniques) i la documentació d'acords dels Consells de Gestió i Participació. Així mateix, ha de promoure l’ús de les TIC per a facilitar la construcció de comunitats virtuals amb interessos comuns o connexos i facilitar-ne la canalització cap a l'Ajuntament.

Vegeu-ne el Reglament.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons