Consell Econòmic i Social de Palafrugell

Què és?

El Consell Econòmic i Social és l'òrgan de participació d'entitats i organismes d'àmbit econòmic i social per a la consulta, estudi, assessorament i coneixement de Palafrugell. Va ser aprovat pel Ple de 27 d'octubre de 2011.

Quines atribucions té?

 • Impulsar els estudis que contribueixin al coneixement de Palafrugell i les seves potencialitats econòmiques i socials i promoure les actuacions adreçades a desenvolupar-les.
 • Informar sobres els assumptes que li siguin sotmesos per l'Ajuntament.
 • Elevar propostes als òrgans municipals, sobre mesures de foment econòmic i social.
 • Informar sobre polítiques de formació ocupacionals.
 • Informar sobre la realització de plans formatius per col·lectius amb especials dificultats (aturats de llarga durada, joves, persones amb discapacitat, etc.).
 • Informar sobre els processos d'orientació laboral i intermediació local.
 • Informar sobre el foment de l'autoocupació i creació d'empresa.
 • Informar sobre la millora d'infraestructures que recolzin l'activitat econòmica, optimització del sòl industrial i plans de millora de polígons.
 • Dictaminar sobre el foment de l'economia social i cooperativa (tercer sector).
 • Explorar nous jaciments d'ocupació (atenció a la dependència, servei d'atenció domiciliària -SAD-, sostenibilitat ambiental i energies renovables, TICs).
 • Informar sobre mesures de promoció turística i comerç urbà.
 • Dictaminar sobre el recolzament a les petites i mitjanes empreses (PIMES).
 • Dictaminar sobre la política pressupostària i fiscal (ordenances) de l'Ajuntament de Palafrugell.
 • Dictaminar sobre el planejament i la gestió urbanística del municipi.

Qui en forma part?

 • L'Alcalde-President.
 • Un membre, regidor o no, designat per cada Grup Municipal, que seran nomenats pel Ple de la Corporació.
 • Dos representants designats per cadascuna de les dues centrals sindicals amb més representació a  Palafrugell.
 • Un representant designat pels sindicats agraris més representatius a Palafrugell.
 • Un representant designat per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Palamós.
 • Un representant de cadascuna de les associacions patronals més representatives de la vila.
 • Un representant elegit per les cooperatives socials (tercer sector).
 • Un representant dels centres públics de formació professional de la Vila de Palafrugell.
 • Un representant designat per la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social.
 • Un representant de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG).
 • Un representant de cadascuna de les associacions de veïns.
 • Quatre persones proposades per l'Alcaldia, de reconegut prestigi en els àmbits econòmic i social de la Vila de Palafrugell.
 • Un representant de Turisme de la Vila de Palafrugell.
 • Un representant de l'Institut de Promoció Econòmica de la Vila de Palafrugell.
 • Un representant de l'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.

Quan es reuneix?

El Ple del Consell es reuneix, en sessió ordinària, com a mínim una vegada a l'any, i en sessió extraordinària, sempre que ho consideri oportú el President o ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal dels components del Plenari.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons