Àmbit d'Administració General

Correspon a l'Ambit d'Administració General:

  1. El suport i assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves funcions
  2. Les funcions de Secretaria, l'assessorament, representació i defensa jurídica de l'Ajuntament i dels organismes que en depenen, així com la gestió de les publicacions oficials
  3. L'atenció ciutadana
  4. L'establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública
  5. L'impuls d'estratègies i avaluació de l'administració de l'Ajuntament, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i desenvolupament de l'administració electrònica, la formació i la gestió de personal
  6. Les relacions i comunicació institucionals amb caràcter general i sempre que no es tracti de matèries pròpies d'altres àmbits
  7. La gestió del patrimoni que no estigui directament adscrit a un altre àmbit
  8. Gestió dels sistemes informàtics i les noves tecnologies
  9. Gestió de l'Arxiu Municipal

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?