Obres de millora urbana al carrer de l'Horta d'en Fina

El termini previst de durada de les obres és de 4 mesos

El dilluns 25 de març es varen iniciar els obres referents al Projecte de Millora Urbana (PMU) del carrer Horta d'en Fina, entre el carrer del Vilar i la Plaça del Tambor, a Palafrugell. L'execució de les obres té un pressupost de 365.000 euros.

Aquest projecte comprèn el conjunt dels treballs de pavimentació de la nova secció del vial, incorporant el dimensionat i les prescripcions necessàries pel compliment de la normativa d'accessibilitat, així com la correcció, modificació i/o ampliació de les següents infraestructures de serveis:

  • Sanejament. Substitució de la xarxa actual d'aigües residuals, amb nou traçat i noves connexions. Ampliació de la xarxa actual d'aigües plujanes, amb connexió individualitzada a cada finca, i connexió a una nova recollida per embornals del carrer.
  • Aigua i reg. Substitució de l'actual xarxa de conducció de fibrociment, per noves conduccions a les voreres nord i sud. Nova instal·lació de reg per a la plantació d'arbrat.
  • Gas. Existeix una xarxa de gas al llarg de la vorera sud, que es manté, i s'allargarà la xarxa a la vorera nord, ara tan sols amb escomesa a 3 finques, abastant la resta de finques d'aquesta vorera.
  • Telefonia. Es substituiran els actuals encreuaments de la línia aèria existent per conduccions soterrades, i es preveurà una nova línia soterrada enfront a la finca no edificada amb els números 18 i 20.
  • Enllumenat. Es substituiran totes les lluminàries actuals per noves de led d'alta eficiència i es substituirà l'actual quadre d'enllumenat públic, ubicat al carrer del Vilar.

Afectacions al trànsit

Degut a les obres, no es podrà circular pel tram del carrer de l'Horta d'en Fina que va des del carrer del Vilar fins a la plaça del Tambor.

El tram del carrer de l'Horta d'en Fina que va des del carrer del Vilar fins al carrer de Rafel Casanova canvia el seu sentit de la circulació. D'aquesta manera, els vehicles que pugin pel carrer del Vilar des del carrer de Palamós, podran sortir en direcció cap al parc urbà de la Sauleda.

Pel que fa als vehicles que baixin pel carrer del Vilar des del carrer de la Font, aquests estaran obligats a girar cap al carrer de Fitor. D'aquesta manera, podran sortir en direcció cap al parc urbà de la Sauleda.

Per accedir a l'Ajuntament en vehicle, es recomana anar pel carrer Ample des del vial de circumval·lació (Avinguda d'Espanya).

Carrer de l'Horta d'en Fina

Darrera actualització

dilluns, 08 abril 2019 11:36

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons