Ple del mes de juny

Ordre del dia

El dimarts 27 de juny de 2017, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.
3. Presentació de la Memòria anual del Defensor del Ciutadà.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
4. Sentència. Coneixement.
5. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. c) Altres. Ratificació.
6. Memòries de les àrees de l'Ajuntament any 2016. Coneixement.
7. Modificació de les designacions dels representants en els ens participats.
8. Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència. Aprovació inicial.
9. Servei de neteja de les dependències municipals. Inici procediment i aprovació de plecs.
10. Proposta de modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2017.
11. Expedient 020/2017 Modificació pressupostària per suplement de crèdit mitjançant baixes per anul·lació.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
12. Sentència i Interlocutòria. Urbanisme. Coneixement.
13. Modificació puntual núm. 2 POUM Palafrugell, relativa a la qualificació R4311, a carrer Celebàntic, 8. Llafranc. Aprovació inicial.
14. Projecte de reparcel·lació voluntària PAU b4.10 Jardí Botànic - Miranda. Calella. Aprovació definitiva.
15. Projecte d'urbanització PAU b4.10 Jardí Botànic - Miranda. Calella. Aprovació definitiva.

A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES.
16. Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà de l'Ajuntament de Palafrugell a les empreses sureres Francesc Sagrera, J. Vigas, Trefinos i Geyru.

B) PART DE CONTROL

17. Mocions.
17.1 Moció del Grup Municipal del PSC i Entesa a l'Ajuntament de Palafrugell en relació al pla de mobilitat urbana de Palafrugell, i concretament a la plaça del Priorat Santa Anna.
17.2 Moció del grup municipal d'Entesa i el PSC a l'Ajuntament de Palafrugell en relació a prendre mesures donades les condicions climàtiques extremes d'altes temperatures i la llarga sequera.
18. Informes.
19. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Darrera actualització

dilluns, 24 juliol 2017 12:40

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?